Inlägg av Neurologföreningen

Heldagsseminarium om prionsjukdomar 28 april

Folkhälsomyndigheten anordnar ett heldagsseminarium om prionsjukdomar den 28 april. Mötet hålls både digitalt och  i deras lokaler i Solna i mån av plats (begränsat antal platser). Programmet finns här. Anmälan görs senast den 31 mars genom att fylla i, spara och e-posta länkat formulär enligt inkluderade instruktioner. Frågor hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

God jul

God jul önskar Svenska Neurologföreningens styrelse alla och envar, medlemmar i synnerhet.

Medel till neurologisk forskning finns att söka!

”Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning* och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut sammanlagt cirka 2 000 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer att prioritera projekt inom områdena inflammatoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 10 sökanden.” Mer info och […]

Debattartikel ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?”

Svenska Neurologföreningen publicerade den 29 augusti en debattartikel i Svenska Dagbladet som sedan besvarades av Socialstyrelsen och uppföljdes av slutreplik från föreningen. Läs gärna artiklarna! ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?” 29 augusti 2022 ”Riktlinjer pekar inte ut specifika läkemedel” 1 september 2022 ”Socialstyrelsen kör över sina experter” 5 september 2022

Styrelseinternat

Den 15 till 16 september höll Svenska Neurologföreningens styrelse sitt årliga internat, denna gång på Rosersbergs slottshotell. Mål och ambitioner för föreningens verksamhet kommande år har diskuterats. Arbetet för neurologins främjande fortsätter.