Inlägg av

Hydrocephalus 2020

Kongressen anordnas sedan flera år av International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders (ISHCSF)/Hydrocephalus Society (www.ishcsf.com) där jag är treasurer och styrelsemedlem. Kongressen har tre fulla konferensdagar (12-14/9) med vetenskapligt program inom framförallt vuxenhydrocefalus, men även barnhydrocefalus, experimentell hydrocefalus, likvordynamik/ICP och neuroimaging. På fredagen 11/9 har vi ett förmöte i form av ett utbildningsseminarium […]

SNFs specialistexamen 2019

SNFs specialistexamen i neurologi i Uppsala 3-4 juni samlade i år 18 examinander från hela landet för skriftligt och praktiskt prov, här samlade på bild tillsammans med examinatorerna. Specialistexamen 2020 kommer att ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Datum och mer information kommer framöver här på hemsidan.  

International Behavioural Neurology Videoconference Rounds!

On behalf of the Canadian Neurological Society and the Division of Neurology, University of Toronto, we would like to invite neurologists, and other health care professionals in Sweden interested in neurology, to participate in our weekly International Behavioural Neurology Videoconference Rounds. These rounds were established in 2005 and have been broadcast monthly. We have recently […]

Huvudvärk: Den glömda diagnosen

  Information om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 29.3 2019, 08.30-17.00 Plats: Svenska Läkaresällskapet, SLS, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm http://www.sls.se/Om-SLS/Huset/ Självkostnadspris: måltider, möte och lokalhyra 1040,00 kronor, för samtliga deltagare Anmälan: betala avgift till SSLFs postgiro 18 52 70-6 senast den 15.3. Obs! Glöm inte att ange ditt namn, korrekt e-post, eventuellt önskemål om kursintyg och […]

Seizures and stroke: konferens i Göteborg

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland andra läkare inom neurologi, internmedicin eller geriatrik. Internationella toppföreläsare kommer att ge råd om praktisk handläggning, de senaste forskningsrönen kommer att presenteras och det finns gott om utrymme för egna […]