Inlägg av Neurologföreningen

International Behavioural Neurology Videoconference Rounds!

On behalf of the Canadian Neurological Society and the Division of Neurology, University of Toronto, we would like to invite neurologists, and other health care professionals in Sweden interested in neurology, to participate in our weekly International Behavioural Neurology Videoconference Rounds. These rounds were established in 2005 and have been broadcast monthly. We have recently […]

Huvudvärk: Den glömda diagnosen

  Information om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 29.3 2019, 08.30-17.00 Plats: Svenska Läkaresällskapet, SLS, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm http://www.sls.se/Om-SLS/Huset/ Självkostnadspris: måltider, möte och lokalhyra 1040,00 kronor, för samtliga deltagare Anmälan: betala avgift till SSLFs postgiro 18 52 70-6 senast den 15.3. Obs! Glöm inte att ange ditt namn, korrekt e-post, eventuellt önskemål om kursintyg och […]

Seizures and stroke: konferens i Göteborg

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland andra läkare inom neurologi, internmedicin eller geriatrik. Internationella toppföreläsare kommer att ge råd om praktisk handläggning, de senaste forskningsrönen kommer att presenteras och det finns gott om utrymme för egna […]

EAN Terms-Privacy

Med anledning av GDPR har det från EAN inkommit önskemål om att vi lägger upp en länk till deras sida som berör ‘Terms and Privacy’. https://www.ean.org/Terms-Privacy.3820.0.html

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2019-2021

Entry requirements and selection of participants – The course is planned for 38 students. Applicants should have completed specialist training in a recognized medical specialty and possess knowledge and skills corresponding to level B of the palliative medicine curriculum (5). The national associations will consider and nominate students among the applicants from their respective countries. […]

HJÄRNDOPING – Ett seminarium på GIH

Riksidrottsförbundets Dopingkommission anordnar när tillfälle gives seminarier under titeln “Dopingkommissionen Open.” De riktar sig till akademiskt utbildade personer och behandlar ämnen på gränsen till vad man vet. De mest lyckade vi haft hittills är “Modern bloddoping”, “Kvinnor – idrott – doping”, “Astmamediciner och Doping” samt “Gendoping.” Nu anordnar vi ytterligare ett högklassigt seminarium som sannolikt […]

DN Debatt. ”Svenska huvudvärkspatienter nekas modern effektiv vård”

DN DEBATT 12/12. Den sjukhusbaserade vården i Sverige har en lång tradition av att negligera svårt drabbade huvudvärkspatienter. Personer med migrän lämnas åt sitt öde med utebliven eller försenad effektiv behandling. Det krävs nu ­politiska beslut för att inrätta enheter för svår huvudvärk vid samtliga regionsjukhus i Sverige, skriver styrelsen för Svenska huvudvärkssällskapet. Huvudvärkssyndromen är […]