Fram till och med 1 mars 2024 går det bra att ansöka om vårt forsknignsstipendium till Göran Jahnsons minne om 100 000 kr. Ansökningsformuläret hittar du på vår sida om Forskning.

Från och med 1 oktober behöver avtal tecknas mellan de organisationer som använder beslutsstödsdelen av Svenska Neuoregister och Carmona.  Annars riskerar verksamheten att tappa åtkomst till dessa uppskattade delar av registret. Uppmärksamma gärna din arbetsgivare på detta snarast om det inte är känt.

Tid: 19–23 februari 2024. Kursstart kl 11.30 den 19/2 och avslutning 23/2 kl 12.00
Plats: Nya Karolinska Sjukhuset samt Centrum för Neurologi på Akademiskt Specialistcentrum, Torsplan (gångavstånd från NKS)
Antal kursplatser: 30

Länk för anmälan

Svenska Neurologföreningens pedagogiska pris Den gyllene reflexhammaren tilldelas i år professor Dag Nyholm för hans inspirerande och pedagogiska föreläsningar samt för sitt arbete med att förvalta och utveckla den svenska läroboken i Neurologi vilket haft stor betydelse för att sätta ämnet Neurologi på kartan.

Folkhälsomyndigheten anordnar ett heldagsseminarium om prionsjukdomar den 28 april. Mötet hålls både digitalt och  i deras lokaler i Solna i mån av plats (begränsat antal platser). Programmet finns här. Anmälan görs senast den 31 mars genom att fylla i, spara och e-posta länkat formulär enligt inkluderade instruktioner. Frågor hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

God jul önskar Svenska Neurologföreningens styrelse alla och envar, medlemmar i synnerhet.

Svenska MS-sällskapets kurs för ST-läkare i neuroinflammation och MS i regi av Anders Svenningsson planeras under våren 2023 hållas vecka 16, 17–21 april. Intresserade ST-läkare rekommenderas att ansöka om ledighet. För frågor, inklusive rörande anmälan, hänvisas till Svenska MS-sällskapet.

Socialstyrelsen har gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Här kan du ta del av den uppdaterade nationella riktlinjerna.

”Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning* och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut sammanlagt cirka 2 000 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer att prioritera projekt inom områdena inflammatoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 10 sökanden.”
Mer info och ansökan på www.norlinsstiftelse.se

Hälsningar SNF