Den 27 till 31 januari 2025 återkommer professor Anders Svenningssons uppskattade kurs i MS och demyeliniserande sjukdomar i CNS. Målgruppen är ST-läkare och anmälan görs via denna länk.

Svenska Neurologföreningen tillkänngav i samband med årsmötet 15 maj att Den gyllene reflexhammaren, föreningens pedagogiska pris, i år tilldelas Irene Håkansson, överläkare och medicine doktor vid Neurologiska kliniken, Region Östergötland. Motiveringen lyder:

En läkare som brinner för neurologin och att sprida kunskapen om neurologi vidare. Med sin breda kunskap och stora entusiasm samt sitt genuina intresse tar hon sig alltid tid att besvara frågor, vare sig de kommer från studenter, ST-läkare, andra neurologer eller kollegor från andra specialiteter. Hon engagerar sig i utbildningen av nya neurologer, dels i sin tidigare roll som ST-studierektor, och dels som ständig handledare. En mycket uppskattad föreläsare. Gör dagligen outtröttliga pedagogiska insatser i den kliniska vardagen.

Neurolog-vänner!

Svenska neurologföreningen (SNF) kallar härmed sina medlemmar till årsmöte.

Handlingarna tillhandahålls som bilagor nedan.

Med denna kallelse medföljer Föredragningslista  samt Verksamhetsberättelse 2023—2024.

I dagsläget har vi drygt 300 deltagare anmälda till Neurologiveckan, och ytterligare ett 70-tal som har löst dagskort; sammanlagt 370 individer. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla sig på plats.

Uppsala den 29 april 2024.

Erik Lundström
Ordförande i Svenska Neurologförening

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Val av mötes-sekreterare 
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 5. Godkännande av mötets utlysande 
 6. Fastställande av dagordningen 
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023-2024 
 8. Ekonomisk rapport och bokslut 
 9. Revisorns berättelse 
 10. Beslut om ansvarsfrihet 
 11. Beslut om firmatecknare 
 12. SNFs budget 
 13. Fastställande av årsavgiften för kommande år 
 14. Utbildningsfrågor 
 15. Val av 
  a) Styrelse 
  b) Revisor och revisorssuppleant 
  c) Valberedning  
 16. Prisutdelning SNFs pedagogiska pris ”Den gyllene reflexhammaren” 
 17. Övriga frågor

Bilagor

Fram till och med 1 mars 2024 går det bra att ansöka om vårt forsknignsstipendium till Göran Jahnsons minne om 100 000 kr. Ansökningsformuläret hittar du på vår sida om Forskning.

Från och med 1 oktober behöver avtal tecknas mellan de organisationer som använder beslutsstödsdelen av Svenska Neuoregister och Carmona.  Annars riskerar verksamheten att tappa åtkomst till dessa uppskattade delar av registret. Uppmärksamma gärna din arbetsgivare på detta snarast om det inte är känt.

Tid: 19–23 februari 2024. Kursstart kl 11.30 den 19/2 och avslutning 23/2 kl 12.00
Plats: Nya Karolinska Sjukhuset samt Centrum för Neurologi på Akademiskt Specialistcentrum, Torsplan (gångavstånd från NKS)
Antal kursplatser: 30

Länk för anmälan

Svenska Neurologföreningens pedagogiska pris Den gyllene reflexhammaren tilldelas i år professor Dag Nyholm för hans inspirerande och pedagogiska föreläsningar samt för sitt arbete med att förvalta och utveckla den svenska läroboken i Neurologi vilket haft stor betydelse för att sätta ämnet Neurologi på kartan.

Folkhälsomyndigheten anordnar ett heldagsseminarium om prionsjukdomar den 28 april. Mötet hålls både digitalt och  i deras lokaler i Solna i mån av plats (begränsat antal platser). Programmet finns här. Anmälan görs senast den 31 mars genom att fylla i, spara och e-posta länkat formulär enligt inkluderade instruktioner. Frågor hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

God jul önskar Svenska Neurologföreningens styrelse alla och envar, medlemmar i synnerhet.