God jul

God jul önskar Svenska Neurologföreningens styrelse alla och envar, medlemmar i synnerhet.