Information om personuppgifter

Sveriges läkarförbund hanterar Svenska neurologföreningens medlemsregister och ansvarar för behandlingen av uppgifter som lämnas i din ansökan. Läkarförbundet och Svenska neurologföreningen använder informationen för att tillvarata dina intressen i enlighet med föreningens stadgar. För dessa ändamål kan uppgifterna komma att användas som underlag för statistik samt lämnas ut till närstående företag och organisationer. Uppgifter lämnas även ut i de fall det föreligger en laglig skyldighet. Läkarförbundet är angeläget om att uppgifterna är korrekta och felaktigheter kommer att rättas snarast möjligt. Det är därför viktigt att du som medlem meddelar Läkarförbundet när uppgifterna förändras. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få information om de personuppgifter som lagras om dig. Sådan begäran skall göras skriftlig till Läkarförbundet.