Styrelseledamöter (valda 15 maj 2024)

Erik Lundström
Ordförande 
Erik Lundström
Akademiska sjukhuset
Uppsala
ordforande@neurologforeningen.org
Vice Ordförande 
Igal Rosenstein
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Göteborg
igal.rosenstein@neuro.gu.se
Facklig sekreterare 
Victoria Larsson
victoria.larsson@med.lu.se
Vetenskaplig sekreterare
Karin Forsberg
Norrlands universitetssjukhus
Umeå
karin.forsberg@umu.se
Skattmästare (kassör)
Niklas Westerberg
Universitetssjukhuset Linköping
skattmastare@­neurologforeningen.org
Jakob Ström
Övriga ledamöter
Jakob Ström
Universitetsjukhuset Örebro
jakob.strom@oru.se
Irina Sjöblom
Övriga ledamöter
Irina Sjöblom
Akademiska sjukhuset
Uppsala
irina.sjoblom@akademiska.se
Övriga ledamöter, länsrepresentant
Rianne Goselink
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
rianne.goselink@rjl.se

Adjungerade av styrelsen

Ordförande i utbildningsutskottet
Shala Ghaderi Berntsson
Akademiska Sjukhuset
Uppsala
shala.berntsson@neuro.uu.se
Ordförande i etik & kvalitetsutskottet 
Vakant
Adjungerad styrelsemedlem Svenska Neuroregister
Vakant

Internationell representation

Delegat WFN och European Brain Council
Lars Forsgren Umeå

Delegat WFN Education Committee
Bo Norrving Lund

Delegat EAN och EAN Quality Assurance Sub Committee
Vakant

Delegater UEMS/European Board of Neurology/Section of Neurology
Johan Zelano, Göteborg

EAN Subspecialty Scientific Panels / Members nominated by the Swedish Neurological Society
Förteckning efter ämnesområde

Övriga funktioner

Valberedning 
Arne Lindgren, Lund
Peter Thomassen-Sommer, Halmstad
Dag Nyholm, Uppsala

Revisorer
Emma Borland, Lund