Styrelseledamöter

Erik Lundström
Ordförande 
Erik Lundström
Akademiska sjukhuset
Uppsala
ordforande@neurologforeningen.org
Johan Bjellvi
Vice Ordförande 
Johan Bjellvi
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Göteborg
johan.bjellvi@vgregion.se
Katharina Fink
Facklig sekreterare 
Katharina Fink
Karolinska Universitetssjukhuset
och Akademiskt specialistcentrum
Stockholm
katharina.fink@regionstockholm.se
Vetenskaplig sekreterare
Karin Forsberg
Norrlands universitetssjukhus
Umeå
karin.forsberg@umu.se
Skattmästare (kassör)
Niklas Westerberg
Universitetssjukhuset Linköping
skattmastare@neurologforeningen.org
Snjólaug Arnardóttir
Övriga ledamöter
Snjólaug Arnardóttir
Katrolinska Universitetsjukhuset
och Neurology Clinic
snjolaug.arnardottir@ki.se
Jakob Ström
Övriga ledamöter
Jakob Ström
Universitetsjukhuset Örebro
jakob.strom@oru.se
Irina Sjöblom
Övriga ledamöter
Irina Sjöblom
Gävle Sjukhus
irina.sjoblom@regiongavleborg.se
neurologforeningen
Övriga ledamöter 
Ellen Lillvall
GHP Neuro Center Göteborg
Carlanderska Sjukhuset
ellen.lillvall@neurocenter.se
Övriga ledamöter, ST-representant
Björn Åström
Universitetssjukhuset Linköping
bjorn.astrom@regionostergotland.se

Adjungerade

Ordförande i utbildningsutskottet
Shala Ghaderi Berntsson
Akademiska Sjukhuset
Uppsala
shala.berntsson@neuro.uu.se
Ordförande i etik & kvalitetsutskottet 
Karin Wirdefäldt
Adjungerad styrelsemedlem Svenska Neuroregister
Vakant

Internationell representation

Delegat WFN och European Brain Council
Lars Forsgren Umeå

Delegat WFN Education Committee
Bo Norrving Lund

Delegat EAN och EAN Quality Assurance Sub Committee
Sten Fredrikson Stockholm

Delegater UEMS/European Board of Neurology/Section of Neurology
Johan Zelano, Göteborg

EAN Subspecialty Scientific Panels / Members nominated by the Swedish Neurological Society
Förteckning efter ämnesområde

Övriga funktioner

Valberedning 
Arne Lindgren, Lund
Peter Thomassen-Sommer, Halmstad
Dag Nyholm, Uppsala

Revisorer
Emma Borland, Lund