Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Här kan du ta del av den uppdaterade nationella riktlinjerna.