Styrelseinternat

Gruppbild SNF:s styrelseDen 15 till 16 september höll Svenska Neurologföreningens styrelse sitt årliga internat, denna gång på Rosersbergs slottshotell. Mål och ambitioner för föreningens verksamhet kommande år har diskuterats. Arbetet för neurologins främjande fortsätter.