Konferenser

Svenska Neurologföreningens årligen återkommande konferens, Neurologiveckan, är den naturliga samlingspunkten för svenska neurologer samt organisationer och företag verksamma inom neurologin i Sverige. Av tradition ansvarar de olika neurologiska sällskapen för varsin halvdag av föreläsningar inom veckans ramar. Därutöver viks en hel dag (i regel den första dagen) åt ett för ST-läkarnas fortbildning angeläget och ämne, för vilket deltagare erhåller utbildningsintyg. Läs mer på konferensen har en egen hemsida: neurologiveckan.se.

Utöver Neurologiveckan arrangerar flera sällskap egna årliga konferenser, varav vissa finns representerade på en lista över externa konferenser.