Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne

Hej allihopa! Det finns forskningsmedel att ansöka om under 2022. Se vår hemsida under fliken forskning. Hälsningar SNF.