Om föreningen

Vi är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi – nervsystemets sjukdomar – och läkare under utbildning till neurologer. Svenska Neurologföreningen (SNF) är både en facklig och en vetenskaplig organisation vars uppgift är att hävda neurologins och neurologernas intressen i Sverige. Föreningen har c:a 450 medlemar varav drygt 80 % är yrkesverksamma och ett 60-tal är pensionärer.