Specialistexamen

Svensk specialistexamen i neurologi 2024 kommer att äga rum 29–30 maj i Linköping.

I samband med anmälan till examen som sker på email adressen nedan önskas uppgifter om faktureringsadress (GLN-nummer och/eller PEPPOL-ID för elektronisk fakturering om det är en region) med referensnummer (från arbetsgivaren), kvarstående tid till specialistbevis samt personuppgifter.

Senaste anmälningsdatum 1 mars 2024.

Med tanke på stor efterfråga och begränsade platser tillämpas följande principer:

  1. Högsta prioritering tillfaller de som precis tagit ut sitt specialistbevis/kommer att ta ut det inom 1 år från examens genomförande.
  2. Om alla platser skulle täckas av första kategorin, prioriteras de som varit anmälda till årets examen men som inte fick plats med principen ”närmast till färdig specialist”.
  3. Därefter tillämpas lottning mellan de som tillhör ”lägsta prioriterade kategorin”.

Anmänlan sänds till ordförande i utbildningsutskottet Shala Ghaderi Berntsson på följande e-postadress: shala.berntsson@neuro.uu.se


SNF:s specialistexamen 2024

SNFs specialistexamen i neurologi – LINKÖPING 30 –31 maj 2024

SNF:s specialistexamen 2023

SNFs specialistexamen i neurologi – ÖREBRO 31 maj till 1 juni 2023

neurologforeningen

SNF:s Specialistexamen 2022

SNFs specialistexamen i neurologi – STOCKHOM 8–9 juni 2022

neurologforeningen

SNF:s specialistexamen 2019

SNFs specialistexamen i neurologi i Uppsala 3–4 juni samlade 18 examinander från hela landet för skriftligt och praktiskt prov, här på bild tillsammans med examinatorerna.

neurologforeningen