Studierektorsnätverk

Som ett fristående men av Svenska Neurologföreningen varmt rekommenderat stöd för ST-studierektorer finns ett studierektorsnätverk. Nätverket är ett forum för utbyte av erfarenheter samt utveckling av den praktiska utformningen av ST-utbildningen för blivande neurologer i hela landet. Kontakt förmedlas gärna via styrelsens ST-representant. Träffarna är huvudsakligen digitala, men även fysiska träffar planeras.