Debattartikel ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?”

Svenska Neurologföreningen publicerade den 29 augusti en debattartikel i Svenska Dagbladet som sedan besvarades av Socialstyrelsen och uppföljdes av slutreplik från föreningen. Läs gärna artiklarna!

  1. ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?” 29 augusti 2022
  2. ”Riktlinjer pekar inte ut specifika läkemedel” 1 september 2022
  3. ”Socialstyrelsen kör över sina experter” 5 september 2022