Medlemskap i SNF

SNF är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi (nervsystemets sjukdomar) och läkare under utbildning till neurologer. Personer med annan bakgrund kan i vissa fall bli medlemmar efter att detta godkänts av SNF:s styrelse.

Som medlem i SNF erhåller man reducerad avgift på deltagande i Neurologveckan. Som medlem i SNF blir man automatiskt medlem i European Academy of Neurology (EAN) där 21.000 neurologer är samlade. Se medlemsfördelar på www.eaneurology.org – de inkluderar gratis tillgång till eBrain, gratis tillgång online till European Journal of Neurology, reducerad avgift till EAN-kongresser mm.

Medlemmar i SNF bör vara medlemmar i Läkarförbundet och helst även Läkarsällskapet, men detta är inget krav för medlemskap i SNF. Ansökan om medlemskap lämnas via nedanstående formulär och skickas till SNF:s facklige sekreterare. Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet (senast 37 kr/månad för 2024)

Information om personuppgifter

Ansök

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
12 siffror samt bindestreck
Typ av medlemskap