SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

The Swedish Neurological Society

Välkommen till Svenska Neurologföreningens hemsida!

SNF är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi (nervsystemets sjukdomar) och läkare under utbildning till neurologer. SNF är både en facklig och en vetenskaplig organisation vars uppgift är att hävda neurologins och neurologernas intressen i Sverige. Föreningen har 449 medlemmar, varav 374 är yrkesverksamma och 60 är pensionärer. Denna hemsida är avsedd som en kontaktyta såväl inåt som utåt, dvs både för nuvarande och potentiella medlemmar och för utomstående intresserade.

Neurologiveckan på Tylösand utanför Halmstad

13–17 maj 2024

Bästa medlemmar,

Svenska NCL-föreningen behöver vår hjälp och stöd för att kunna skapa ett underlag om antalet, åldern samt den geografiska utbredningen på patienter som har ceroida lipofuscinoser. Hör i så fall gärna av er till NCL-föreningen .

NEUROLOGISKA SÄLLSKAP

FORSKNING

Forskningsmedel och ansökningstider osv…

Information om Svenska Neurologföreningen

Styrelse

Se vem som står bakom Svenska Neurologföreningen.

Konferenser

En omfattande lista över konferenser inom neurologi.

Utbildning

Användbar information för dem som börjar med att studera neurologi.

Vidare Information

Dokument

En samling av användbara dokument

Nyheter

Svenska Neurologiföreningens nyheter

Nyheter

Nationella riktlinjer för MS och Parkinsons

© Copyright - Svenska Neurologföreningen