SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

The Swedish Neurological Society

neurologiveckan

Välkommen till Svenska Neurologföreningens hemsida!

SNF är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi (nervsystemets sjukdomar) och läkare under utbildning till neurologer. SNF är både en facklig och en vetenskaplig organisation vars uppgift är att hävda neurologins och neurologernas intressen i Sverige. Denna hemsida är avsedd som en kontaktyta såväl inåt som utåt, dvs både för nuvarande och potentiella medlemmar och för utomstående intresserade.

Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29-31/3

Den 29-31 mars nästa år kommer några av Europas främsta epilepsiforskare och läkare till Göteborg för en konferens om epilepsi vid annan hjärnsjukdom (stroke/demens/trauma osv). Fortbildningschans! Se program och anmäl dig på:

Neurologiveckan på UKK i Uppsala

2-3 maj 2023

Bästa medlemmar,

Svenska NCL-föreningen behöver vår hjälp och stöd för att kunna skapa ett underlag om antalet, åldern samt den geografiska utbredningen på patienter som har ceroida lipofuscinoser. Hör i så fall gärna av er till NCL-föreningen .

Hydrocephalus 2022

Datum September 9-12

Plats: Gothenburg

NEUROLOGISKA SÄLLSKAP

FORSKNING

Forskningsmedel och ansökningstider osv…

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad!

“Neurologidagarna 2021 blev ett uppskattat möte och härmed ville vi tacka alla medverkande. Stort tack till alla våra sponsorer och självklart till alla organisatörer SNF börjar förberedelser inför fortbildningsvecka år 2022 och information kring detta kommer att meddelas snart”
SNF styrelse

Information om Svenska Neurologföreningen

Styrelse

Se vem som står bakom Svenska Neurologföreningen.

Konferenser

En omfattande lista över konferenser inom neurologi.

Utbildning

Användbar information för dem som börjar med att studera neurologi.

Vidare Information

Dokument

En samling av användbara dokument

Nyheter

Svenska Neurologiföreningens nyheter

Nyheter

Nationella riktlinjer för MS och Parkinsons

© Copyright - Svenska Neurologföreningen