Message from the President of the American Neurological Association – ANA2020 Virtual Meeting

4-9 october 2020

Kurser – VNG-seminarium med särskild inriktning mot neurologer

14 oktober 2020 i Stockholm

Endagskurs om diagnostik och behandling av Parkinsons sjukdom

Start 15 oktober 2020, avslutande examination 13 nov 2020. Distansutbildning

Nyhetsbrev

4 Maj 2020

Viktig information gällande Neurologiveckan 2020

4-8 maj 2020 i Stockholm

Kallelse till SNF extra årsmöte

kl.11, den 20 januari 2020 på SLS konferenslokal i Stockholm.

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

The Swedish Neurological Society

Välkommen till Svenska Neurologföreningens hemsida!

SNF är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi (nervsystemets sjukdomar) och läkare under utbildning till neurologer. SNF är både en facklig och en vetenskaplig organisation vars uppgift är att hävda neurologins och neurologernas intressen i Sverige. Denna hemsida är avsedd som en kontaktyta såväl inåt som utåt, dvs både för nuvarande och potentiella medlemmar och för utomstående intresserade.

Information om Svenska Neurologföreningen

Styrelse

Se vem som står bakom Svenska Neurologföreningen.

Konferenser

En omfattande lista över konferenser inom neurologi.

Utbildning

Användbar information för dem som börjar med att studera neurologi.

Vidare Information

Dokument

En samling av användbara dokument

Nyheter

Svenska Neurologiföreningens nyheter

© Copyright - Svenska Neurologföreningen