Glöm inte teckna avtal för fortsatt använding av Svenska Neuroregistret!

Från och med 1 oktober behöver avtal tecknas mellan de organisationer som använder beslutsstödsdelen av Svenska Neuoregister och Carmona.  Annars riskerar verksamheten att tappa åtkomst till dessa uppskattade delar av registret. Uppmärksamma gärna din arbetsgivare på detta snarast om det inte är känt.