Inlägg av Neurologforeningen

Neurologiveckans site har nu öppnat!

Spaning i framtiden. Svenska Neurologföreningen har nu fullt fokus på den kommande Svenska Neurologiveckan, som äger rum den 8-12 maj 2017 i Göteborg. Temat blir “Spaning i framtiden”, med tanken att återspegla den starka utveckling som neurologin just nu genomgår och blicka framåt på kommande möjligheter denna innebär. Liksom de två tidigare Neurologiveckorna i Umeå […]

Neurologföreningens Facebookgrupp

Vi önskar alla medlemmar välkomna till Svenska Neurologföreningens Facebooksida som erbjuder chattfunktion där man kan söka kontakt med andra medlemmar i SNF ex. inför en kongressresa för samordning av resor och boende för den som så önskar. Chatten är ett slutet forum för neurologföreningens medlemmar. Länk till Facebookgrupp

Anslag till neurologisk forskning

Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas ett belopp om 150 000 kr under 2017 Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på 1) Myasthenia Gravis 2) Parkinsons sjukdom 3) Alzheimers sjukdom Företräde ges åt nya projekt med ännu begränsade resurser; lönekostnader täcks inte. Ansökan skall innehålla uppgift om […]