Styrelse

Ordförande:
Johan Zelano
Neurocentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
jzelano@gmail.com

Vice Ordförande:
Ellen Iacobaeus
Karolinska universitetssjukhuset
ellen.iacobaeus@sll.se

neurologforeningen

Vetenskaplig sekreterare
Caroline Ingre
Biträdande överläkare
Specialist i Neurologi/Neuromuskulära sjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset
14186 Stockholm
caroline.ingre@sll.se

Facklig sekreterare
Katharina Fink
Karolinska universitetssjukhuset
katharina.fink@sll.se

neurologforeningen

Kassör
Katrin Roos
Neurologimottagningen
Falu lasarett
791 82 Falun
katrin.roos@ltdalarna.se

neurologforeningen

Övriga ledamöter
Ellen Lillvall
Neuromottagningen
Blå Stråket 7
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
ellen.lillvall@vgregion.se

Övriga ledamöter
Shala Ghaderi Berntsson
Neurologiska kliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
shala.berntsson@neuro.uu.se

Övrig ledamot, ST-representant
Linnea Grindegård
Neurologiska kliniken
Entrégatan 7
Skånes Universitetssjukhus
222 42 Lund
linnea.grindegard@med.lu.se

Övriga ledamöter
Aleksandar Saric
aleksandar.saric@regionsormland.se

Adjungerade

neurologforeningen

Ordförande i utbildningsutskottet:
Sten Fredrikson
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
sten.fredrikson@ki.se

neurologforeningen

Ordförande i etik & kvalitetsutskottet:
Ingela Nilsson Remahl
Neurologiska kliniken, Karolinska sjukhuset/Huddinge
14186 Stockholm
ingela.nilsson-remahl@sll.se

neurologforeningen

Adjungerad styrelsemedlem Svenska Neuroregister
Anders Svenningsson
Neurologmottagningen
Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm
anders.svenningsson@ki.se

INTERNATIONELL REPRESENTATION

Delegat WFN och European Brain Council
Lars Forsgren Umeå

Delegat WFN Education Committee
Bo Norrving Lund

Delegat EAN och EAN Quality Assurance Sub Committee
Sten Fredrikson Stockholm

Delegater UEMS/European Board of Neurology/Section of Neurology
Sten Fredrikson Stockholm
Magnus Andersson Stockholm

EAN Subspecialty Scientific Panels / Members nominated by the Swedish Neurological Society
Förteckning efter ämnesområde

ÖVRIGA FUNKTIONER

Valberedning
Anne- Marie Landtblom, Uppsala
Dag Nyholm, Uppsala
Peter Thomassen-Sommer, Halmstad


Revisorer
Gunnar Andsberg, Lund