Styrelse

Erik Lundström

Ordförande
Erik Lundström
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
ordforande@neurologforeningen.org

Vice Ordförande
Johan Bjellvi
Neuromottagningen
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
johan.bjellvi@vgregion.se

neurologforeningen

Facklig sekreterare
Katharina Fink
Akademiskt Specialistcentrum
Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
katharina.fink@regionstockholm.se

Vetenskaplig sekreterare
Karin Forsberg
Neuro-huvud-halscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
karin.forsberg@umu.se

Skattmästare (kassör)
Niklas Westereberg
Neurologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
skattmastare@neurologforeningen.org

Övriga ledamöter
Snjólaug Arnardóttir
snjolaug.arnardottir@ki.se

Övriga ledamöter
Shala Ghaderi Berntsson
Neurologiska kliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
shala.berntsson@neuro.uu.se

Övrig ledamot
Linnea Grindegård
Neurologiska kliniken
Entrégatan 7
Skånes Universitetssjukhus
222 42 Lund
linnea.grindegard@med.lu.se

neurologforeningen

Övriga ledamöter
Ellen Lillvall
GHP Neuro Center Göteborg
Carlanderska Sjukhuset
Carlandersparken 1
405 45 Göteborg
ellen.lillvall@neurocenter.se

Övriga ledamöter
Aleksandar Saric
Region Sörmland Mälarsjukhuset,
Neurologmottagning
631 88 Eskilstuna
aleksandar.saric@regionsormland.se

Övriga ledamöter, ST-representant
Björn Åström
Neurologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
bjorn.astrom@regionostergotland.se

Adjungerade

Ordförande i utbildningsutskottet
Shala Ghaderi Berntsson
Neurologiska kliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
shala.berntsson@neuro.uu.se

neurologforeningen

Ordförande i etik & kvalitetsutskottet
Ingela Nilsson Remahl
Neurologiska kliniken, Karolinska sjukhuset/Huddinge
141 86 Stockholm
ingela.nilsson-remahl@regionstockholm.se

neurologforeningen

Adjungerad styrelsemedlem Svenska Neuroregister
Anders Svenningsson
Neurologmottagningen
Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm
anders.svenningsson@ki.se

INTERNATIONELL REPRESENTATION

Delegat WFN och European Brain Council
Lars Forsgren Umeå

Delegat WFN Education Committee
Bo Norrving Lund

Delegat EAN och EAN Quality Assurance Sub Committee
Sten Fredrikson Stockholm

Delegater UEMS/European Board of Neurology/Section of Neurology
Sten Fredrikson Stockholm
Magnus Andersson Stockholm

EAN Subspecialty Scientific Panels / Members nominated by the Swedish Neurological Society
Förteckning efter ämnesområde

ÖVRIGA FUNKTIONER

Valberedning
Arne Lindgren, Lund
Peter Thomassen-Sommer, Halmstad
Dag Nyholm, Uppsala


Revisorer
Magnhild Sandberg, Lund