I februari 2018 träffades lärare från samtliga utbildningsorter i Sverige i Örebro och uppdaterade det core curriculum som tidigare tagits fram för läkarutbildningarna på grundutbildningarna.

Efter mycket arbete och diskussion kom man gemensamt fram till ett nytt dokument, som också bytt namn från core curriculum till:
”NATIONELLA LÄRANDEMÅL I NEUROLOGI – Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet”