Specialistexamen

SPECIALISTEXAMEN

Svensk specialistexamen i neurologi 2023 kommer att äga rum 31/5 – 1/6 – 2023 i Örebro.
Anmälan sker senast 1 mars 2023 – helst så tidigt som möjligt eftersom personer med sen anmälan tidigare år inte kunnat få plats på examen. Antalet tillgängliga platser 2023 är ca 20.

Pris för deltagande i examen är 3000 kr.

Anmälningsavgiften förväntas bli betald av klinik/huvudman där ST-utbildningen bedrivs. Ange därför faktureringsadress vid anmälan.
För anmälan till svensk specialistexamen och ytterligare information, kontakta Utbildningsutskottets ordförande Shala Berntsson via e-mail: shala.berntsson@neuro.uu.se