Specialistexamen

SPECIALISTEXAMEN

Svensk specialistexamen i neurologi 2022 kommer att äga rum 8-9 juni 2022 i Stockholm.
Anmälan sker senast 1 mars 2022 – helst så tidigt som möjligt eftersom personer med sen anmälan tidigare år inte kunnat få plats på examen. Antalet tillgängliga platser 2022 är ca 20.

Pris för deltagande i examen är 3000 kr.

Anmälningsavgiften förväntas bli betald av klinik/huvudman där ST-utbildningen bedrivs. Ange därför faktureringsadress vid anmälan.
För anmälan till svensk specialistexamen och ytterligare information, kontakta Utbildningsutskottets ordförande Shala Berntsson via e-mail: shala.berntsson@neuro.uu.se