Specialistexamen

SPECIALISTEXAMEN

Svensk specialistexamen i neurologi 2021 kommer att äga rum 7-8 juni 2021 i Göteborg.

Anmälan sker senast 1 mars 2021 – helst så tidigt som möjligt eftersom personer med sen anmälan tidigare år inte kunnat få plats på examen. Antalet tillgängliga platser 2021 är begränsat eftersom examen 2020 blev inställd på grund av coronapandemin och examinander anmälda till 2020 års examen som anmält att de vill genomföra examen 2021 har kvar sin plats..

Pris för deltagande i examen är 3000 kr.

Anmälningsavgiften förväntas bli betald av klinik/huvudman där ST-utbildningen bedrivs. Ange därför faktureringsadress vid anmälan.

För anmälan till svensk specialistexamen och ytterligare information, kontakta Utbildningsutskottets ordförande Sten Fredrikson via e-mail: sten.fredrikson@ki.se