Specialistexamen

SPECIALISTEXAMEN

Svensk specialistexamen i neurologi 2019 kommer att äga rum 3-4 juni 2019 i Uppsala.

Anmälan sker senast 1 mars 2019 – helst så tidigt som möjligt eftersom personer med
sen anmälan tidigare år inte kunnat få plats på examen.

Pris för deltagande i examen är 3000 kr.

Anmälningsavgiften förväntas bli betald av klinik/huvudman där ST-utbildningen bedrivs. Ange därför faktureringsadress vid anmälan.

För anmälan till svensk specialistexamen och ytterligare information, kontakta Utbildningsutskottets ordförande Sten Fredrikson via e-mail: sten.fredrikson@ki.se

Nästa europeiska specialistexamen i neurologi 28 juni 2019 i Oslo (i anslutning till EAN-mötet). Mer information finns på
www.uems-neuroboard.org

Flyer om den europeiska specialistexamen