Medlemskap i SNF

2016-04-17

SNF är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi (nervsystemets sjukdomar) och läkare under utbildning till neurologer. Personer med annan bakgrund kan i vissa fall bli medlemmar efter att detta godkänts av SNF:s styrelse.

Som medlem i SNF erhåller man reducerad avgift på deltagande i Neurologveckan. Som medlem i SNF blir man automatiskt medlem i European Academy of Neurology (EAN) där 21.000 neurologer är samlade. Se medlemsfördelar på www.eaneurology.org – de inkluderar gratis tillgång till eBrain, gratis tillgång online till European Journal of Neurology, reducerad avgift till EAN-kongresser mm.

Medlemmar i SNF bör vara medlemmar i Läkarförbundet och helst även Läkarsällskapet, men detta är inget krav för medlemskap i SNF. Ansökan om medlemskap lämnas via nedanstående formulär och skickas till SNF:s facklige sekreterare. Årsavgiften är 350 kr.

Ansökan

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.