Stroke under nervsystemets sjukdomar i ICD 11

WHO har beslutat a i den kommande ICD 11 klassifikationen skall cerebrovaskulära sjukdomar klassificeras under Diseases of the Nervous System istället för under Diseases of the Circulatory System.

Detta betyder att en 62 år gammal tradition nu ändras, och att stroke placeras där den mest logiskt hör hemma. I ICD 11 kommer alla cerebrovaskulära sjukdomar att vara samlade i ett block, och varje enhet kommer att ha sin definition.

ICD 11 kommer att godkännas vid WHOs World Health Assembly 2018, efter 9 års arbete med den nya klassifikatonen.

Bo Norrving, tidigare President för World Stroke Organization och professor vid Lunds Universitet, är ordförande för avsnittet cerebrovaskulära sjukdomar i ICD 11, och medlem i Neurology Topical Advisory Group som leds av Professor Raad Sharkir, Present för World Federatio of Neurology.