Nyheter

SNF Styrelseinternat 2017

Nu har vi haft styrelseinternat i två dagar på Bergendal i Sollentuna. Intensivt och kreativt arbete med fokus på att stärka neurologin i landet!

Neurologiveckans site har nu öppnat!

Spaning i framtiden. Svenska Neurologföreningen har nu fullt fokus på den kommande Svenska Neurologiveckan, som äger rum den 8-12 maj 2017 i Göteborg. Temat blir “Spaning i framtiden”, med tanken att återspegla den starka utveckling…

Neurologföreningens Facebookgrupp

Vi önskar alla medlemmar välkomna till Svenska Neurologföreningens Facebooksida som erbjuder chattfunktion där man kan söka kontakt med andra medlemmar i SNF ex. inför en kongressresa för samordning av resor och boende för den som så…

Anslag till neurologisk forskning

Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas ett belopp om 150 000 kr under 2017 Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på 1) Myasthenia Gravis 2) Parkinsons sjukdom 3)…