Nyheter

neurologforeningen

Conference Announcement: The Lancet Summit - Inflammation and Immunity in Disorders of the Brain and Mind

The Lancet Summit: Inflammation and Immunity in Disorders of the Brain and Mind Dates: November 15-17, 2018 Location: NH Collection Barcelona Tower, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain Website: www.thelancetsummit.com Hashtag: #thelancetsummit Secretariat:…
neurologforeningen

The 13th Biennial Convention of the ASEAN Neurological Association (ASNA2019)

Name of Congress: ASNA 2019 Date: 20 to 22 September 2019 Destination: Yangon, Myanmar Website: www.asna2019myanmar.com Contact: secretariat@asna2019myanmar
neurologforeningen

Kallelse till extra årsmöte!

Hej, Härmed vill vi från styrelsen i Svenska neurologföreningen bjuda in medlemmarna till ett extra årsmöte med anledning av att SNFs nyvalde kassör avgick omedelbart efter tillträdet i maj 2018. Således behöver det extra årsmötet…

World Brain Day 2018

World Brain Day 2018 wfneurology.org The topic of this years’ World Brain Day (WBD) on July 22 is CLEAN AIR FOR HEALTHY BRAIN
https://neurologforeningen.org

Spread the word: WSC Late Breaking Abstract Submission is open

Dear Swedish Neurological Society, On behalf of the 11th World Stroke Congress (WSC 2018), I would like to inform you that the Late Breaking Abstract Submission is now open. This year the abstract submitters have a variety of options to…
neurologforeningen

Goda nyheter för patienter med Alzheimer!

BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom 18-månadersanalysen av BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade statistiskt signifikanta och dosberoende…
neurologforeningen

Specialistexamen i Neurologi 2019

Den svenska specialistexamen i Neurologi 2019 kommer att äga rum i Uppsala 3-4 juni.
neurologforeningen
neurologforeningen

SK-kurs ”Medfödda metabola sjukdomar hos vuxna”

Den 15-19 oktober anordnas SK-kursen ”Medfödda metabola sjukdomar hos vuxna” av Mikael Oscarson och Martin Engvall på Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm. Medfödda metabola sjukdomar…
neurologforeningen

Palle Ferbs minnesfond

Anslag till neurologisk forskning Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas ett belopp om 150 000 kr under 2018. Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på 1) Myasthenia…