Nyheter

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Här kan du ta del av den uppdaterade nationella riktlinjerna.

Medel till neurologisk forskning finns att söka!

"Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning* och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut sammanlagt cirka 2 000 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer…

MS-fond utlysning av forskningsmedel

Under rubriken forskning hittar ni aktuell information om forskningsmedel som man kan söka via MS-fonden. Hälsningar SNF

Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne

Hej allihopa! Det finns forskningsmedel att ansöka om under 2022. Se vår hemsida under fliken forskning. Hälsningar SNF.

Debattartikel ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?”

Svenska Neurologföreningen publicerade den 29 augusti en debattartikel i Svenska Dagbladet som sedan besvarades av Socialstyrelsen och uppföljdes av slutreplik från föreningen. Läs gärna artiklarna! ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?”…

Årets pristagare av ”Den gyllene reflexhammaren”

Professor Sten Fredrikson blev årets pristagare av "Den gyllene reflexhammaren" med tanke på sin mångåriga pedagogiska erfarenhet. Sten går i välförtjänt pension och många generationer tackar honom härmed än en gång genom SNF.
Gruppbild SNF:s styrelse

Styrelseinternat

Den 15 till 16 september höll Svenska Neurologföreningens styrelse sitt årliga internat, denna gång på Rosersbergs slottshotell. Mål och ambitioner för föreningens verksamhet kommande år har diskuterats. Arbetet för neurologins främjande…
neurologforeningen

EAN Terms-Privacy

Med anledning av GDPR har det från EAN inkommit önskemål om att vi lägger upp en länk till deras sida som berör 'Terms and Privacy’. https://www.ean.org/Terms-Privacy.3820.0.html

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2019-2021

Entry requirements and selection of participants - The course is planned for 38 students. Applicants should have completed specialist training in a recognized medical specialty and possess knowledge and skills corresponding to level B of…

Neurologföreningens Facebookgrupp

Vi önskar alla medlemmar välkomna till Svenska Neurologföreningens Facebooksida som erbjuder chattfunktion där man kan söka kontakt med andra medlemmar i SNF ex. inför en kongressresa för samordning av resor och boende för den som så…