Nyheter

Glöm inte teckna avtal för fortsatt använding av Svenska Neuroregistret!

Från och med 1 oktober behöver avtal tecknas mellan de organisationer som använder beslutsstödsdelen av Svenska Neuoregister och Carmona.  Annars riskerar verksamheten att tappa åtkomst till dessa uppskattade delar av registret. Uppmärksamma…

LIPUS ST-kurs i MS och Demyelini­serande sjukdomar i CNS 2024

Tid: 19–23 februari 2024. Kursstart kl 11.30 den 19/2 och avslutning 23/2 kl 12.00Plats: Nya Karolinska Sjukhuset samt Centrum för Neurologi på Akademiskt Specialistcentrum, Torsplan (gångavstånd från NKS)Antal kursplatser: 30 Länk…

Dag Nyholm tilldelas Den gyllene reflex­hammaren 2023

Svenska Neurologföreningens pedagogiska pris Den gyllene reflexhammaren tilldelas i år professor Dag Nyholm för hans inspirerande och pedagogiska föreläsningar samt för sitt arbete med att förvalta och utveckla den svenska läroboken…

Heldags­seminarium om prion­sjukdomar 28 april

Folkhälsomyndigheten anordnar ett heldagsseminarium om prionsjukdomar den 28 april. Mötet hålls både digitalt och  i deras lokaler i Solna i mån av plats (begränsat antal platser). Programmet finns här. Anmälan görs senast den…
Julgran med färgglada kulor.This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

God jul

God jul önskar Svenska Neurologföreningens styrelse alla och envar, medlemmar i synnerhet.

Save the date: 17–21 april 2023 kurs för ST-läkare i neuroinflammation/MS

Svenska MS-sällskapets kurs för ST-läkare i neuroinflammation och MS i regi av Anders Svenningsson planeras under våren 2023 hållas vecka 16, 17–21 april. Intresserade ST-läkare rekommenderas att ansöka om ledighet. För frågor, inklusive…

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Här kan du ta del av den uppdaterade nationella riktlinjerna.

Medel till neurologisk forskning finns att söka!

"Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning* och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut sammanlagt cirka 2 000 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer…

MS-fond utlysning av forskningsmedel

Under rubriken forskning hittar ni aktuell information om forskningsmedel som man kan söka via MS-fonden. Hälsningar SNF

Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne

Hej allihopa! Det finns forskningsmedel att ansöka om under 2022. Se vår hemsida under fliken forskning. Hälsningar SNF.

Debattartikel ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?”

Svenska Neurologföreningen publicerade den 29 augusti en debattartikel i Svenska Dagbladet som sedan besvarades av Socialstyrelsen och uppföljdes av slutreplik från föreningen. Läs gärna artiklarna! ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?”…