Nyheter

ANS IRL6 Uppsala 31/1 – 1/2 2019

Föreningen Akut Neurologi i Sverige (ANS) är en sammanslutning för dem inom sjukvården som har intresse av akut neurologi. 2014 höll ANS sitt första årsmöte ”in real life”, IRL. Mötet har därefter vuxit, senaste åren med över…
neurologforeningen

SNF styrelseinternat 2018, Bergendal konferensanläggning, Sollentuna.

Två intensiva dagar med viktiga diskussioner om neurologisk sjukvård i Sverige och planering av Neurologiveckan 2019. Mer information finns i senaste nyhetsbrevet! Jag vill också passa på att göra reklam för vår hemsida som vi hoppas…
neurologforeningen

Svenska Huvudvärkssällskapet firar 50-årsjubileum den 22 oktober 2018.

Ny medicin mot migrän – äntligen här! Svensk grundforskning har resulterat i nya migränmediciner med specifik verkningsmekanism.
neurologforeningen

Seizures and stroke: konferens i Göteborg

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland…

Utvärderingen av Neurologiveckan 2018 i Karlstad

Nu finns sammanställningen av utvärderingen av Neurologiveckan 2018 i Karlstad tillgänglig under Dokument. Utvärderingen baseras på en web-enkät som skickades ut till samtliga registrerade deltagare, med 131 svarande. Responsen var mycket…
neurologforeningen

Tillfälligt problem med medlemsansökan nu löst

Vi har upptäckt att webformuläret för medlemsansökan under perioden 180613-180921 inte har fungerat som det ska. Nu är problemet åtgärdat, och de som har skickat medlemsansökan under nämnda period uppmanar vi att göra en ny ansök…
neurologforeningen
neurologforeningen

Conference Announcement: The Lancet Summit - Inflammation and Immunity in Disorders of the Brain and Mind

The Lancet Summit: Inflammation and Immunity in Disorders of the Brain and Mind Dates: November 15-17, 2018 Location: NH Collection Barcelona Tower, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain Website: www.thelancetsummit.com Hashtag: #thelancetsummit Secretariat:…
neurologforeningen

The 13th Biennial Convention of the ASEAN Neurological Association (ASNA2019)

Name of Congress: ASNA 2019 Date: 20 to 22 September 2019 Destination: Yangon, Myanmar Website: www.asna2019myanmar.com Contact: secretariat@asna2019myanmar
https://neurologforeningen.org

Kallelse till extra årsmöte!

Hej, Härmed vill vi från styrelsen i Svenska neurologföreningen bjuda in medlemmarna till ett extra årsmöte med anledning av att SNFs nyvalde kassör avgick omedelbart efter tillträdet i maj 2018. Således behöver det extra årsmötet…

World Brain Day 2018

World Brain Day 2018 wfneurology.org The topic of this years’ World Brain Day (WBD) on July 22 is CLEAN AIR FOR HEALTHY BRAIN
https://neurologforeningen.org

Spread the word: WSC Late Breaking Abstract Submission is open

Dear Swedish Neurological Society, On behalf of the 11th World Stroke Congress (WSC 2018), I would like to inform you that the Late Breaking Abstract Submission is now open. This year the abstract submitters have a variety of options to…