Nyheter

neurologforeningen

Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne

Ansökan sker genom att skicka in ansökningsformuläret (se SNFs hemsida under fliken Forskning) till vetenskaplig sekreterare i SNF senast den 31 mars, 2019.

EAN Terms-Privacy

Med anledning av GDPR har det från EAN inkommit önskemål om att vi lägger upp en länk till deras sida som berör 'Terms and Privacy’. https://www.ean.org/Terms-Privacy.3820.0.html

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2019-2021

Entry requirements and selection of participants - The course is planned for 38 students. Applicants should have completed specialist training in a recognized medical specialty and possess knowledge and skills corresponding to level B of…

Neurologföreningens Facebookgrupp

Vi önskar alla medlemmar välkomna till Svenska Neurologföreningens Facebooksida som erbjuder chattfunktion där man kan söka kontakt med andra medlemmar i SNF ex. inför en kongressresa för samordning av resor och boende för den som så…