Nyheter

Hydrocephalus 2020

Kongressen anordnas sedan flera år av International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders (ISHCSF)/Hydrocephalus Society (www.ishcsf.com) där jag är treasurer och styrelsemedlem. Kongressen har tre fulla konferensdagar…
neurologforeningen

SNFs specialistexamen 2019

SNFs specialistexamen i neurologi i Uppsala 3-4 juni samlade i år 18 examinander från hela landet för skriftligt och praktiskt prov, här samlade på bild tillsammans med examinatorerna. Specialistexamen 2020 kommer att ske på Sahlgrenska…
neurologforeningen

International Behavioural Neurology Videoconference Rounds!

On behalf of the Canadian Neurological Society and the Division of Neurology, University of Toronto, we would like to invite neurologists, and other health care professionals in Sweden interested in neurology, to participate in our weekly International…
neurologforeningen
neurologforeningen

Huvudvärk: Den glömda diagnosen

  Information om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 29.3 2019, 08.30-17.00 Plats: Svenska Läkaresällskapet, SLS, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm http://www.sls.se/Om-SLS/Huset/ Självkostnadspris: måltider, möte…
neurologforeningen

Seizures and stroke: konferens i Göteborg

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland…

Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne

Ansökan sker genom att skicka in ansökningsformuläret (se SNFs hemsida under fliken Forskning) till vetenskaplig sekreterare i SNF senast den 31 mars, 2019.

EAN Terms-Privacy

Med anledning av GDPR har det från EAN inkommit önskemål om att vi lägger upp en länk till deras sida som berör 'Terms and Privacy’. https://www.ean.org/Terms-Privacy.3820.0.html

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2019-2021

Entry requirements and selection of participants - The course is planned for 38 students. Applicants should have completed specialist training in a recognized medical specialty and possess knowledge and skills corresponding to level B of…