SNFs ordförande Shahla Ghaderi Berntsson och Neurologen Lund/Malmös sektionschef Christer Nilsson inledde på scenen. Över 400 deltagare är anmälda!