Nationellt möte om

Idiopatisk Intrakraniell Hypertension (IIH)

Multidisciplinärt möte med målet att skapa konsensus kring handläggning och behandling