Hej,

Härmed vill vi från styrelsen i Svenska neurologföreningen bjuda in medlemmarna till ett extra årsmöte med anledning av att SNFs nyvalde kassör avgick omedelbart efter tillträdet i maj 2018. Således behöver det extra årsmötet tillsätta en ny kassör. Valberedningen har föreslagit en ny skattmästare (Katrin Roos) som har tackat ja till uppdraget. Datumet för årsmötet är kl. 12 den 15 augusti 2018.

Shala Ghaderi Berntsson
Ordförande

Mikael Jerndal
Facklig sekreterare

Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare