Kongressen anordnas sedan flera år av International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders (ISHCSF)/Hydrocephalus Society (www.ishcsf.com) där jag är treasurer och styrelsemedlem.

Kongressen har tre fulla konferensdagar (12-14/9) med vetenskapligt program inom framförallt vuxenhydrocefalus, men även barnhydrocefalus, experimentell hydrocefalus, likvordynamik/ICP och neuroimaging. På fredagen 11/9 har vi ett förmöte i form av ett utbildningsseminarium om normaltryckshydrocefalus i sjukhusaulan på Sahlgrenska sjukhuset på en grundläggande nivå för intresserade neurologer, neurokirurger mfl läkare och andra professioner med internationella föreläsare. Under mötet kommer vi att ha i huvudsak parallella sessioner med egen linje för vuxenhydrocefalus. Mycket av fokus kommer att ligga på kliniska symtom, utredningsmetoder, diagnostik och uppföljning. Sessionerna har inbjudna föreläsare + orala presentationer av abstracts som valts ut tematiskt. Dominerande professioner brukar vara neurokirurger och neurologer samt ”basic scientists”. I Sverige och Norden är neurologins inslag i vården vid vuxenhydrocefalus tongivande och vi vill särskilt arbeta för att nå högt deltagande av neurologer. Vi arbetar också aktivt för att bredda representationen andra professioner som arbetar med barn- och vuxenhydrocefalus, tex sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, neuropsykologer, barnsköterskor men även barnneurologer.

Läs mer…