neurologforeningen

 

Information om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 29.3 2019, 08.30-17.00

Plats: Svenska Läkaresällskapet, SLS, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm http://www.sls.se/Om-SLS/Huset/

Självkostnadspris: måltider, möte och lokalhyra 1040,00 kronor, för samtliga deltagare

Anmälan: betala avgift till SSLFs postgiro 18 52 70-6 senast den 15.3. Obs! Glöm inte att ange ditt namn, korrekt e-post, eventuellt önskemål om kursintyg och behov av anpassad kost! Vegetarisk, vegansk, laktos- glutenfri/ allergi/annat.

Anmälan är giltig först när avgiften erhållits och bekräftas därefter genom e-postmeddelande från SSLF:s kassör.

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Intyg till ST-läkare: Alla ST-läkare som deltar i vårmötet kan få kursintyg (delas ut under slutet av dagen) rörande uppfyllelse av del av delmål för specialistmål. Var vänlig att ta med korrekt intyg med rätt delmål ifyllda för att underlätta arbetet med intygen.

 

Maila paulin.andrell@gu.se senast 15/3 om du önskar kursintyg och ange inom vilken förordning du genomför din ST.