DN DEBATT 12/12. Den sjukhusbaserade vården i Sverige har en lång tradition av att negligera svårt drabbade huvudvärkspatienter. Personer med migrän lämnas åt sitt öde med utebliven eller försenad effektiv behandling. Det krävs nu ­politiska beslut för att inrätta enheter för svår huvudvärk vid samtliga regionsjukhus i Sverige, skriver styrelsen för Svenska huvudvärkssällskapet.

Huvudvärkssyndromen är de i särklass vanligaste sjukdomarna i hjärnan med en förekomst i befolkningen som vida överträffar andra neurologiska besvär. I den nyligen uppdaterade versionen av International classification of headache disorders (ICHD-3) definieras närmare 300 unika typer av huvudvärk varierande från helt vanlig och okomplicerad huvudvärk av spänningstyp till betydligt mindre vanliga men ytterst plågsamma typer av klusterhuvudvärk – ofta benämnda ”självmordshuvudvärk”.