Den gyllene reflexhammaren, SNFs utmärkelse för pedagogiska insatser, tilldelas i år Rayomand Press, Neurologen Karolinska.

Motiveringen från SNFs styrelse:

Rayomand är en mycket omtyckt kollega som alltid har dörren öppen för frågor om svåra fall, om nästa steg i utredningen eller vilken behandling som ska väljas i ett specifikt fall. Han är en bred kliniker med kunskap inom alla neurologiska sjukdomar, och en vilja och strävan av att dela med sig av denna kunskap och vägleda andra. Han är ödmjuk, trots sin stora kunskap och stimulerar yngre doktorer att våga ta sig an nya utmaningar och sjukdomar ffa inom den neuromuskulära världen.

Utöver detta har Rayomand under många år arbetat kontinuerligt för att sprida information och kunskap om neuromuskulära sjukdomar och arbetat outtröttligt med föreningen SNEMA som varje år ökar i antalet medlemmar.
Hans polyneuropatidokument är frekvent nedladdat och har guidat såväl neurologer, som medicinare och allmänläkare. Således sprids hans kunskap utanför neurologins gränser.

Sammanfattningsvis anser vi inom Svenska Neurologföreningen att det pedagogiska priset, den gyllene reflexhammaren tilldelas Rayomand Press för ett föredömligt kunskapsspridande under hela hans karriär och uppmanar till fortsatt fint och kollegialt arbete i många år till!