Svenska Neurologföreningens pedagogiska pris Den gyllene reflexhammaren tilldelas i år professor Dag Nyholm för hans inspirerande och pedagogiska föreläsningar samt för sitt arbete med att förvalta och utveckla den svenska läroboken i Neurologi vilket haft stor betydelse för att sätta ämnet Neurologi på kartan.

Folkhälsomyndigheten anordnar ett heldagsseminarium om prionsjukdomar den 28 april. Mötet hålls både digitalt och  i deras lokaler i Solna i mån av plats (begränsat antal platser). Programmet finns här. Anmälan görs senast den 31 mars genom att fylla i, spara och e-posta länkat formulär enligt inkluderade instruktioner. Frågor hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Svenska MS-sällskapets kurs för ST-läkare i neuroinflammation och MS i regi av Anders Svenningsson planeras under våren 2023 hållas vecka 16, 17–21 april. Intresserade ST-läkare rekommenderas att ansöka om ledighet. För frågor, inklusive rörande anmälan, hänvisas till Svenska MS-sällskapet.

Socialstyrelsen har gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Här kan du ta del av den uppdaterade nationella riktlinjerna.

”Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning* och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut sammanlagt cirka 2 000 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer att prioritera projekt inom områdena inflammatoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 10 sökanden.”
Mer info och ansökan på www.norlinsstiftelse.se

Hälsningar SNF

Under rubriken forskning hittar ni aktuell information om forskningsmedel som man kan söka via MS-fonden.

Hälsningar SNF

Svenska Neurologföreningen publicerade den 29 augusti en debattartikel i Svenska Dagbladet som sedan besvarades av Socialstyrelsen och uppföljdes av slutreplik från föreningen. Läs gärna artiklarna!

  1. ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?” 29 augusti 2022
  2. ”Riktlinjer pekar inte ut specifika läkemedel” 1 september 2022
  3. ”Socialstyrelsen kör över sina experter” 5 september 2022

Professor Sten Fredrikson blev årets pristagare av ”Den gyllene reflexhammaren” med tanke på sin mångåriga pedagogiska erfarenhet. Sten går i välförtjänt pension och många generationer tackar honom härmed än en gång genom SNF.