Svenska MS-sällskapets kurs för ST-läkare i neuroinflammation och MS i regi av Anders Svenningsson planeras under våren 2023 hållas vecka 16, 17–21 april. Intresserade ST-läkare rekommenderas att ansöka om ledighet. För frågor, inklusive rörande anmälan, hänvisas till Svenska MS-sällskapet.

Socialstyrelsen har gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Här kan du ta del av den uppdaterade nationella riktlinjerna.

”Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för medicinsk forskning* och Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut sammanlagt cirka 2 000 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelserna kommer att prioritera projekt inom områdena inflammatoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst 10 sökanden.”
Mer info och ansökan på www.norlinsstiftelse.se

Hälsningar SNF

Under rubriken forskning hittar ni aktuell information om forskningsmedel som man kan söka via MS-fonden.

Hälsningar SNF

Svenska Neurologföreningen publicerade den 29 augusti en debattartikel i Svenska Dagbladet som sedan besvarades av Socialstyrelsen och uppföljdes av slutreplik från föreningen. Läs gärna artiklarna!

  1. ”Vems intressen värnar Socialstyrelsen?” 29 augusti 2022
  2. ”Riktlinjer pekar inte ut specifika läkemedel” 1 september 2022
  3. ”Socialstyrelsen kör över sina experter” 5 september 2022

Professor Sten Fredrikson blev årets pristagare av ”Den gyllene reflexhammaren” med tanke på sin mångåriga pedagogiska erfarenhet. Sten går i välförtjänt pension och många generationer tackar honom härmed än en gång genom SNF.