neurologforeningen

On behalf of the Canadian Neurological Society and the Division of Neurology, University of Toronto, we would like to invite neurologists, and other health care professionals in Sweden interested in neurology, to participate in our weekly International Behavioural Neurology Videoconference Rounds.

These rounds were established in 2005 and have been broadcast monthly. We have recently adopted the Zoom platform which makes participation very easy by simply clicking on a link. Thus we are now broadcasting the rounds internationally each week (see attached for Feb. 06, 2019 round).

Participants can join using their own computers or through computer systems set up to project the rounds in auditoriums and rooms at their hospitals or universities.

Please let your colleagues know that if they would like to receive weekly notices about the rounds, along with the link to register and connect (as in the attached), they should contact my administrative support secretary Sandy Penwarden at SPenwarden@baycrest.org<mailto:SPenwarden@baycrest.org> with a copy to me (mfreedman@baycrest.org<mailto:mfreedman@baycrest.org>) and provide a contact name and email address, and we will add them to our distribution list.

In addition to audience participation, we look forward to colleagues in Sweden also giving presentations to our international partners.

There is no cost to register and participate in the rounds. The goal is to share knowledge in behavioural neurology across the world.

neurologforeningen

 

Information om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 29.3 2019, 08.30-17.00

Plats: Svenska Läkaresällskapet, SLS, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm http://www.sls.se/Om-SLS/Huset/

Självkostnadspris: måltider, möte och lokalhyra 1040,00 kronor, för samtliga deltagare

Anmälan: betala avgift till SSLFs postgiro 18 52 70-6 senast den 15.3. Obs! Glöm inte att ange ditt namn, korrekt e-post, eventuellt önskemål om kursintyg och behov av anpassad kost! Vegetarisk, vegansk, laktos- glutenfri/ allergi/annat.

Anmälan är giltig först när avgiften erhållits och bekräftas därefter genom e-postmeddelande från SSLF:s kassör.

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Intyg till ST-läkare: Alla ST-läkare som deltar i vårmötet kan få kursintyg (delas ut under slutet av dagen) rörande uppfyllelse av del av delmål för specialistmål. Var vänlig att ta med korrekt intyg med rätt delmål ifyllda för att underlätta arbetet med intygen.

 

Maila paulin.andrell@gu.se senast 15/3 om du önskar kursintyg och ange inom vilken förordning du genomför din ST.

 

 

neurologforeningen

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland andra läkare inom neurologi, internmedicin eller geriatrik. Internationella toppföreläsare kommer att ge råd om praktisk handläggning, de senaste forskningsrönen kommer att presenteras och det finns gott om utrymme för egna frågor. För de ST-läkare som önskar finns möjlighet att lägga till två extra dagar samma vecka för att på så sätt få en kurs som täcker delmålet epilepsi (LIPUS-godkänd kurs). Läs mer och registrera dig på www.seizuresandstroke.com.

Ansökan sker genom att skicka in ansökningsformuläret (se SNFs hemsida under fliken Forskning) till vetenskaplig sekreterare i SNF senast den 31 mars, 2019.

Med anledning av GDPR har det från EAN inkommit önskemål om att vi lägger upp en länk till deras sida som berör ‘Terms and Privacy’.

Entry requirements and selection of participants – The course is planned for 38 students.

Applicants should have completed specialist training in a recognized medical specialty and possess knowledge and skills corresponding to level B of the palliative medicine curriculum (5). The national associations will consider and nominate students among the applicants from their respective countries. The Steering Committee makes the final selection.
Course fee The fee for each of the six course modules will be Euro 1100 (total course fee: Euro 6600). Travel and accommodation costs must be added. The six modules are placed as follows: Two in Norway, two in Sweden, one in Finland, and one in Denmark. Every student is responsible for paying his/her own expenses.

Find out more in the following lanks;

 

 

Riksidrottsförbundets Dopingkommission anordnar när tillfälle gives seminarier under titeln “Dopingkommissionen Open.” De riktar sig till akademiskt utbildade personer och behandlar ämnen på gränsen till vad man vet. De mest lyckade vi haft hittills är “Modern bloddoping”, “Kvinnor – idrott – doping”, “Astmamediciner och Doping” samt “Gendoping.”

Nu anordnar vi ytterligare ett högklassigt seminarium som sannolikt är högintressant för många av era medlemmar. Finns det möjlighet att få ut information till dem om det vore vi mycket glada.

Välkomna

Åke Andrén-Sandberg
Ordförande i RFs Dopingkommission

 

neurologforeningen

DN DEBATT 12/12. Den sjukhusbaserade vården i Sverige har en lång tradition av att negligera svårt drabbade huvudvärkspatienter. Personer med migrän lämnas åt sitt öde med utebliven eller försenad effektiv behandling. Det krävs nu ­politiska beslut för att inrätta enheter för svår huvudvärk vid samtliga regionsjukhus i Sverige, skriver styrelsen för Svenska huvudvärkssällskapet.

Huvudvärkssyndromen är de i särklass vanligaste sjukdomarna i hjärnan med en förekomst i befolkningen som vida överträffar andra neurologiska besvär. I den nyligen uppdaterade versionen av International classification of headache disorders (ICHD-3) definieras närmare 300 unika typer av huvudvärk varierande från helt vanlig och okomplicerad huvudvärk av spänningstyp till betydligt mindre vanliga men ytterst plågsamma typer av klusterhuvudvärk – ofta benämnda ”självmordshuvudvärk”.