Föreningen Akut Neurologi i Sverige (ANS) är en sammanslutning för dem inom sjukvården som har intresse av akut neurologi. 2014 höll ANS sitt första årsmöte ”in real life”, IRL. Mötet har därefter vuxit, senaste åren med över 100 deltagare. Även 2019 kommer mötet att präglas av föredrag och livliga diskussioner kring kliniska kontroverser. Den sociala delen med gemensam middag brukar vara uppskattad.

 

neurologforeningen

Två intensiva dagar med viktiga diskussioner om neurologisk sjukvård i Sverige och planering av Neurologiveckan 2019.

Mer information finns i senaste nyhetsbrevet!

Jag vill också passa på att göra reklam för vår hemsida som vi hoppas ska fungera som en ‘digital portal’ för våra medlemmar.

Vi lägger gärna upp information om konferenser, SK-kurser, litteraturtips, forskningsanslag osv.

Välkommen att maila till: per-david.alm@regionvastmanland.se

neurologforeningen

Ny medicin mot migrän – äntligen här!

Svensk grundforskning har resulterat i nya migränmediciner med specifik verkningsmekanism.

neurologforeningen

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland andra läkare inom neurologi, internmedicin eller geriatrik. Internationella toppföreläsare kommer att ge råd om praktisk handläggning, de senaste forskningsrönen kommer att presenteras och det finns gott om utrymme för egna frågor. För de ST-läkare som önskar finns möjlighet att lägga till två extra dagar samma vecka för att på så sätt få en kurs som täcker delmålet epilepsi (LIPUS-godkänd kurs). Läs mer och registrera dig på www.seizuresandstroke.com.

Nu finns sammanställningen av utvärderingen av Neurologiveckan 2018 i Karlstad tillgänglig under Dokument. Utvärderingen baseras på en web-enkät som skickades ut till samtliga registrerade deltagare, med 131 svarande. Responsen var mycket positiv, och över 95% uppger att de är mycket nöjda eller nöjda med Neurologiveckan som helhet. Enskilda kommentarer publiceras inte här på hemsidan av integritetsskäl.

 

neurologforeningen

Vi har upptäckt att webformuläret för medlemsansökan under perioden 180613-180921 inte har fungerat som det ska. Nu är problemet åtgärdat, och de som har skickat medlemsansökan under nämnda period uppmanar vi att göra en ny ansökan.

 

neurologforeningen

The Lancet Summit: Inflammation and Immunity in Disorders of the Brain and Mind

Dates: November 15-17, 2018
Location: NH Collection Barcelona Tower, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain
Website: www.thelancetsummit.com
Hashtag: #thelancetsummit
Secretariat: Ashok Aravindakshan

Email: a.aravindakshan@elsevier.com

The Lancet Summit: Inflammation and Immunity in Disorders of the Brain and Mind will take place

November 15-17, 2018 in Barcelona, Spain.

Organised by The Lancet Neurology and The Lancet Psychiatry, this landmark conference will bring together neurologists and psychiatrists to discuss recent, ongoing, and future research in the developing field of neuroimmunological disease. Coverage includes recent research findings regarding mechanisms of disease, and the translation of this knowledge into treatment, diagnosis, and the prevention of neurological and psychiatric disorders.

The event will have a translational focus, starting with the basic science of immunology and the brain, and then moving into the roles these systems play in neuropsychiatric health and disease, and ending with a clinically-focused debate on screening and treatment.

The programme includes 24 high-level invited speakers supplemented by a large poster session.

For full details visit: www.thelancetsummit.com Follow #thelancetsummit

neurologforeningen

Name of Congress: ASNA 2019
Date: 20 to 22 September 2019
Destination: Yangon, Myanmar
Website: www.asna2019myanmar.com
Contact: secretariat@asna2019myanmar

Hej,

Härmed vill vi från styrelsen i Svenska neurologföreningen bjuda in medlemmarna till ett extra årsmöte med anledning av att SNFs nyvalde kassör avgick omedelbart efter tillträdet i maj 2018. Således behöver det extra årsmötet tillsätta en ny kassör. Valberedningen har föreslagit en ny skattmästare (Katrin Roos) som har tackat ja till uppdraget. Datumet för årsmötet är kl. 12 den 15 augusti 2018.

Shala Ghaderi Berntsson
Ordförande

Mikael Jerndal
Facklig sekreterare

Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare