Riksidrottsförbundets Dopingkommission anordnar när tillfälle gives seminarier under titeln “Dopingkommissionen Open.” De riktar sig till akademiskt utbildade personer och behandlar ämnen på gränsen till vad man vet. De mest lyckade vi haft hittills är “Modern bloddoping”, “Kvinnor – idrott – doping”, “Astmamediciner och Doping” samt “Gendoping.”

Nu anordnar vi ytterligare ett högklassigt seminarium som sannolikt är högintressant för många av era medlemmar. Finns det möjlighet att få ut information till dem om det vore vi mycket glada.

Välkomna

Åke Andrén-Sandberg
Ordförande i RFs Dopingkommission

 

neurologforeningen

DN DEBATT 12/12. Den sjukhusbaserade vården i Sverige har en lång tradition av att negligera svårt drabbade huvudvärkspatienter. Personer med migrän lämnas åt sitt öde med utebliven eller försenad effektiv behandling. Det krävs nu ­politiska beslut för att inrätta enheter för svår huvudvärk vid samtliga regionsjukhus i Sverige, skriver styrelsen för Svenska huvudvärkssällskapet.

Huvudvärkssyndromen är de i särklass vanligaste sjukdomarna i hjärnan med en förekomst i befolkningen som vida överträffar andra neurologiska besvär. I den nyligen uppdaterade versionen av International classification of headache disorders (ICHD-3) definieras närmare 300 unika typer av huvudvärk varierande från helt vanlig och okomplicerad huvudvärk av spänningstyp till betydligt mindre vanliga men ytterst plågsamma typer av klusterhuvudvärk – ofta benämnda ”självmordshuvudvärk”.

neurologforeningen

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland andra läkare inom neurologi, internmedicin eller geriatrik. Internationella toppföreläsare kommer att ge råd om praktisk handläggning, de senaste forskningsrönen kommer att presenteras och det finns gott om utrymme för egna frågor. För de ST-läkare som önskar finns möjlighet att lägga till två extra dagar samma vecka för att på så sätt få en kurs som täcker delmålet epilepsi (LIPUS-godkänd kurs). Läs mer och registrera dig på www.seizuresandstroke.com.

neurologforeningen

Människor växer här

Medarbetare med drivkraft att förändra. Studenter på väg mot nya utmaningar. Möjligheter och framtidstro är vår vardag. Välkommen till Linnéuniversitetet. Vi söker:

Professor i psykiatri

Linnéuniversitetet ska tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Linköpings universitet utveckla gemensamma kliniskt-vetenskapliga miljöer. Vi söker dig som vill bygga upp, leda och vidareutveckla forskning inom psykiatri. Du medverkar i den decentraliserade läkarutbildningen under ledning av Linköpings universitet. Anställningen är kombinerad med tjänstgöring som överläkare/specialistläkare inom landstinget i Kalmar län.

Professor i neurologi, oftalmologi eller oto-rhino-laryngologi

Linnéuniversitetet ska tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Linköpings universitet utveckla gemensamma kliniskt-vetenskapliga miljöer. Vi söker dig som vill bygga upp, leda och vidareutveckla forskning inom neurologi, ögonsjukdomar eller öron-, näs- och halssjukdomar. Du medverkar i den decentraliserade läkarutbildningen under ledning av Linköpings universitet. Anställningen är kombinerad med tjänstgöring som överläkare/specialistläkare inom landstinget i Kalmar län.

Professor i psykiatri
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

Professor i neurologi, oftalmologi eller oto-rhino-laryngologi
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/

 

 

 

neurologforeningen

UPPSALA   7-8 February 2019 (Thursday + Friday full days)

(Observe the change of date!)

Key topic:

How to live with narcolepsy – focus on young persons

Other topics:

Treatment, care, outcome

Epidemiology

Neurophysiology

Personal experience

Immunology

Keynote speakers:

Nathanael Watson and Suresh Kotalgal, USA

Isabelle Arnulf, France

Pia Dellson, Sweden

Timetable

Thursday 10-17
Dinner 19.00

Friday 8.30-15

 

We call for abstracts that will be presented outside the sessions. Deadline 15 DECEMBER.

Conference fee 200 Euro for the whole conference or 100 Euro/day.

The conference is located at Elite Academia Hotel, Uppsala, e-mail reservation: reservation.academic@elite.se  Tel +46-18-7809900

Föreningen Akut Neurologi i Sverige (ANS) är en sammanslutning för dem inom sjukvården som har intresse av akut neurologi. 2014 höll ANS sitt första årsmöte ”in real life”, IRL. Mötet har därefter vuxit, senaste åren med över 100 deltagare. Även 2019 kommer mötet att präglas av föredrag och livliga diskussioner kring kliniska kontroverser. Den sociala delen med gemensam middag brukar vara uppskattad.

 

neurologforeningen

Två intensiva dagar med viktiga diskussioner om neurologisk sjukvård i Sverige och planering av Neurologiveckan 2019.

Mer information finns i senaste nyhetsbrevet!

Jag vill också passa på att göra reklam för vår hemsida som vi hoppas ska fungera som en ‘digital portal’ för våra medlemmar.

Vi lägger gärna upp information om konferenser, SK-kurser, litteraturtips, forskningsanslag osv.

Välkommen att maila till: per-david.alm@regionvastmanland.se

neurologforeningen

Ny medicin mot migrän – äntligen här!

Svensk grundforskning har resulterat i nya migränmediciner med specifik verkningsmekanism.

Nu finns sammanställningen av utvärderingen av Neurologiveckan 2018 i Karlstad tillgänglig under Dokument. Utvärderingen baseras på en web-enkät som skickades ut till samtliga registrerade deltagare, med 131 svarande. Responsen var mycket positiv, och över 95% uppger att de är mycket nöjda eller nöjda med Neurologiveckan som helhet. Enskilda kommentarer publiceras inte här på hemsidan av integritetsskäl.

 

neurologforeningen

Vi har upptäckt att webformuläret för medlemsansökan under perioden 180613-180921 inte har fungerat som det ska. Nu är problemet åtgärdat, och de som har skickat medlemsansökan under nämnda period uppmanar vi att göra en ny ansökan.