Kongressen anordnas sedan flera år av International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders (ISHCSF)/Hydrocephalus Society (www.ishcsf.com) där jag är treasurer och styrelsemedlem.

Kongressen har tre fulla konferensdagar (12-14/9) med vetenskapligt program inom framförallt vuxenhydrocefalus, men även barnhydrocefalus, experimentell hydrocefalus, likvordynamik/ICP och neuroimaging. På fredagen 11/9 har vi ett förmöte i form av ett utbildningsseminarium om normaltryckshydrocefalus i sjukhusaulan på Sahlgrenska sjukhuset på en grundläggande nivå för intresserade neurologer, neurokirurger mfl läkare och andra professioner med internationella föreläsare. Under mötet kommer vi att ha i huvudsak parallella sessioner med egen linje för vuxenhydrocefalus. Mycket av fokus kommer att ligga på kliniska symtom, utredningsmetoder, diagnostik och uppföljning. Sessionerna har inbjudna föreläsare + orala presentationer av abstracts som valts ut tematiskt. Dominerande professioner brukar vara neurokirurger och neurologer samt ”basic scientists”. I Sverige och Norden är neurologins inslag i vården vid vuxenhydrocefalus tongivande och vi vill särskilt arbeta för att nå högt deltagande av neurologer. Vi arbetar också aktivt för att bredda representationen andra professioner som arbetar med barn- och vuxenhydrocefalus, tex sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, neuropsykologer, barnsköterskor men även barnneurologer.

Läs mer…

neurologforeningen

SNFs specialistexamen i neurologi i Uppsala 3-4 juni samlade i år 18 examinander från hela landet för skriftligt och praktiskt prov, här samlade på bild tillsammans med examinatorerna.

Specialistexamen 2020 kommer att ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Datum och mer information kommer framöver här på hemsidan.

 

neurologforeningen

On behalf of the Canadian Neurological Society and the Division of Neurology, University of Toronto, we would like to invite neurologists, and other health care professionals in Sweden interested in neurology, to participate in our weekly International Behavioural Neurology Videoconference Rounds.

These rounds were established in 2005 and have been broadcast monthly. We have recently adopted the Zoom platform which makes participation very easy by simply clicking on a link. Thus we are now broadcasting the rounds internationally each week (see attached for Feb. 06, 2019 round).

Participants can join using their own computers or through computer systems set up to project the rounds in auditoriums and rooms at their hospitals or universities.

Please let your colleagues know that if they would like to receive weekly notices about the rounds, along with the link to register and connect (as in the attached), they should contact my administrative support secretary Sandy Penwarden at SPenwarden@baycrest.org<mailto:SPenwarden@baycrest.org> with a copy to me (mfreedman@baycrest.org<mailto:mfreedman@baycrest.org>) and provide a contact name and email address, and we will add them to our distribution list.

In addition to audience participation, we look forward to colleagues in Sweden also giving presentations to our international partners.

There is no cost to register and participate in the rounds. The goal is to share knowledge in behavioural neurology across the world.

neurologforeningen

 

Information om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 29.3 2019, 08.30-17.00

Plats: Svenska Läkaresällskapet, SLS, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm http://www.sls.se/Om-SLS/Huset/

Självkostnadspris: måltider, möte och lokalhyra 1040,00 kronor, för samtliga deltagare

Anmälan: betala avgift till SSLFs postgiro 18 52 70-6 senast den 15.3. Obs! Glöm inte att ange ditt namn, korrekt e-post, eventuellt önskemål om kursintyg och behov av anpassad kost! Vegetarisk, vegansk, laktos- glutenfri/ allergi/annat.

Anmälan är giltig först när avgiften erhållits och bekräftas därefter genom e-postmeddelande från SSLF:s kassör.

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Intyg till ST-läkare: Alla ST-läkare som deltar i vårmötet kan få kursintyg (delas ut under slutet av dagen) rörande uppfyllelse av del av delmål för specialistmål. Var vänlig att ta med korrekt intyg med rätt delmål ifyllda för att underlätta arbetet med intygen.

 

Maila paulin.andrell@gu.se senast 15/3 om du önskar kursintyg och ange inom vilken förordning du genomför din ST.

 

 

neurologforeningen

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland andra läkare inom neurologi, internmedicin eller geriatrik. Internationella toppföreläsare kommer att ge råd om praktisk handläggning, de senaste forskningsrönen kommer att presenteras och det finns gott om utrymme för egna frågor. För de ST-läkare som önskar finns möjlighet att lägga till två extra dagar samma vecka för att på så sätt få en kurs som täcker delmålet epilepsi (LIPUS-godkänd kurs). Läs mer och registrera dig på www.seizuresandstroke.com.

Ansökan sker genom att skicka in ansökningsformuläret (se SNFs hemsida under fliken Forskning) till vetenskaplig sekreterare i SNF senast den 31 mars, 2019.