Riksidrottsförbundets Dopingkommission anordnar när tillfälle gives seminarier under titeln “Dopingkommissionen Open.” De riktar sig till akademiskt utbildade personer och behandlar ämnen på gränsen till vad man vet. De mest lyckade vi haft hittills är “Modern bloddoping”, “Kvinnor – idrott – doping”, “Astmamediciner och Doping” samt “Gendoping.”

Nu anordnar vi ytterligare ett högklassigt seminarium som sannolikt är högintressant för många av era medlemmar. Finns det möjlighet att få ut information till dem om det vore vi mycket glada.

Välkomna

Åke Andrén-Sandberg
Ordförande i RFs Dopingkommission

 

neurologforeningen

DN DEBATT 12/12. Den sjukhusbaserade vården i Sverige har en lång tradition av att negligera svårt drabbade huvudvärkspatienter. Personer med migrän lämnas åt sitt öde med utebliven eller försenad effektiv behandling. Det krävs nu ­politiska beslut för att inrätta enheter för svår huvudvärk vid samtliga regionsjukhus i Sverige, skriver styrelsen för Svenska huvudvärkssällskapet.

Huvudvärkssyndromen är de i särklass vanligaste sjukdomarna i hjärnan med en förekomst i befolkningen som vida överträffar andra neurologiska besvär. I den nyligen uppdaterade versionen av International classification of headache disorders (ICHD-3) definieras närmare 300 unika typer av huvudvärk varierande från helt vanlig och okomplicerad huvudvärk av spänningstyp till betydligt mindre vanliga men ytterst plågsamma typer av klusterhuvudvärk – ofta benämnda ”självmordshuvudvärk”.