Hej,

Härmed vill vi från styrelsen i Svenska neurologföreningen bjuda in medlemmarna till ett extra årsmöte med anledning av att SNFs nyvalde kassör avgick omedelbart efter tillträdet i maj 2018. Således behöver det extra årsmötet tillsätta en ny kassör. Valberedningen har föreslagit en ny skattmästare (Katrin Roos) som har tackat ja till uppdraget. Datumet för årsmötet är kl. 12 den 15 augusti 2018.

Shala Ghaderi Berntsson
Ordförande

Mikael Jerndal
Facklig sekreterare

Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare

 

World Brain Day 2018

wfneurology.org

The topic of this years’ World Brain Day (WBD) on July 22 is CLEAN AIR FOR HEALTHY BRAIN

https://neurologforeningen.org

Dear Swedish Neurological Society,

On behalf of the 11th World Stroke Congress (WSC 2018), I would like to inform you that the Late Breaking Abstract Submission is now open. This year the abstract submitters have a variety of options to present their work. Top abstracts may qualify for a plenary lecture. The deadline for submission is August 15th. Share this opportunity with your members so that they can submit their research on time and get valuable exposure at this prominent stroke event.

It would be great if you could post the message below on your website, through email or newsletter to your members or via social media:

The World Stroke Congress 2018’s late-breaking abstract submission is now open. Don’t miss this last opportunity to be part of this year’s program! Share your work now, and get valuable feedback from colleagues and leaders in the field, opportunities for collaborations and ideas for future research. Review the topics and the guidelines, and submit your abstract today.

The deadline for submission is August 15. Find all the information here.

Please let me know if you need any additional information or materials.

Thank you for your contribution to the fight against stroke!

Sincerely,
Yuliana Angelova
WSC 2018 Marketing Coordinator

BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

18-månadersanalysen av BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade statistiskt signifikanta och dosberoende effekter med minskad klinisk försämring och minskad amyloid-beta inlagring i hjärnan.

Detta är den första studien i sen klinisk fas som påvisar en potentiell sjukdomsmodifierande effekt på såväl klinisk funktion som inlagring av amyloid-beta i hjärnan.