Den svenska specialistexamen i Neurologi 2019 kommer att äga rum i Uppsala 3-4 juni.