Den 15-19 oktober anordnas SK-kursen ”Medfödda metabola sjukdomar hos vuxna” av Mikael Oscarson och Martin Engvall på Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Medfödda metabola sjukdomar är en grupp ovanliga tillstånd där korrekt och snabb diagnos och behandling ofta är livsavgörande. Sjukdomarna diagnostiseras oftast i barndomen, men med dagens behandlingsmetoder överlever allt fler patienter till vuxen ålder, varför denna patientgrupp snabbt ökar. Vissa sjukdomar debuterar också först i vuxen ålder eller har tidigare inte blivit diagnostiserade. Kunskap om dessa sjukdomar är därför viktig även för vuxenläkare och speciellt för oss neurologer.

Kursen är specialgjord för att du som neurolog eller endokrinolog ska få en överblick över dessa sjukdomar, du får lära dig hur du ska handlägga en akut dekompensation hos patient med känd sjukdom och när du ska misstänka en bakomliggande metabol sjukdom och hur den ska utredas. Kursen bidrar till att uppfylla målbeskrivningens delmål c3 och c4 (enligt SOSFS 2008:17) respektive delmål 3 och 4 (enligt SOSFS 2015:8).

Passa på och anmäl dig senast den 1:a maj via Socialstyrelsens hemsida (utbildning.socialstyrelsen.se). Kursnummer: 18.2.33.1