Specialistexamen

SPECIALISTEXAMEN

Svensk specialistexamen i neurologi 2018 kommer att äga rum 28-29 maj 2018 i Lund.

Anmälan sker senast 1 mars 2018 – helst så tidigt som möjligt eftersom personer med
sen anmälan tidigare år inte kunnat få plats på examen.

Pris för deltagande i examen är 3000 kr.

Anmälningsavgiften förväntas bli betald av klinik/huvudman där ST-utbildningen bedrivs. Ange därför faktureringsadress vid anmälan.

För anmälan till svensk specialistexamen och ytterligare information, kontakta Utbildningsutskottets ordförande Sten Fredrikson via e-mail: sten.fredrikson@ki.se

Nästa europeiska specialistexamen i neurologi äger rum i Lissabon 15 juni 2018 (i anslutning till EAN-mötet). Mer information finns på
www.uems-neuroboard.org

Flyer om den europeiska specialistexamen