Styrelse

Ordförande:
Christina Sjöstrand
Neurologiska Kliniken
Karolinska sjukhuset/Solna
171 76 Solna
Christina.Sjostrand@ki.se

neurologforeningen

Vice Ordförande:
Shala Ghaderi Berntsson
Neurologiska kliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
shala.berntsson@neuro.uu.se

Facklig sekreterare:
Johan Zelano
Neurocentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
jzelano@gmail.com

Kassör
Elisabet Westerberg
Avd för Klinisk Neurofysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
elisabet.westerberg@akademiska.se

Vetenskaplig sekreterare:
Karin Wirdefeldt
Neurologiska Kliniken
Karolinska sjukhuset/Solna
171 76 Solna
karin.wirdefeldt@karolinska.se

Övrig ledamot
Fredrik Buchwald
Neurologiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
fredrik.buchwald@med.lu.se

Övrig ledamot
Anders Svenningsson
Neurologmottagningen
Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm
anders.svenningsson@ki.se

Övrig ledamot
Per-David Alm
Neurologmottagningen
Västmanlands Sjukhus
721 89 Västerås
per-david.alm@regionvastmanland.se

neurologforeningen

Övrig ledamot, ST-representant
Björn Evertsson
Neurologiska Kliniken Karolinska sjukhuset/Huddinge
14186 Stockholm
bjorn.evertsson@sll.se

Adjungerade

Ordförande i utbildningsutskottet:
Sten Fredrikson
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
sten.fredrikson@ki.se

neurologforeningen

Ordförande i etik & kvalitetsutskottet:
Ingela Nilsson Remahl
Neurologiska kliniken, Karolinska sjukhuset/Huddinge
14186 Stockholm
ingela.nilsson-remahl@sll.se

Adjungerad styrelsemedlem Svenska Neuroregister
Anders Svenningsson
Neurologmottagningen
Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm
anders.svenningsson@ki.se

INTERNATIONELL REPRESENTATION

Delegat WFN och European Brain Council
Lars Forsgren Umeå

Delegat WFN Education Committee
Bo Norrving Lund

Delegat EAN och EAN Quality Assurance Sub Committee
Sten Fredrikson Stockholm

Delegater UEMS/European Board of Neurology/Section of Neurology
Sten Fredrikson Stockholm
Magnus Andersson Stockholm

EAN Subspecialty Scientific Panels / Members nominated by the Swedish Neurological Society
Förteckning efter ämnesområde

ÖVRIGA FUNKTIONER

Valberedning
Håkan Askmark, Uppsala
Anja Smits, Uppsala
Sten Fredrikson, Stockholm


Revisorer
Sven-Erik Bysell, Visby
Gunnar Andsberg, Lund