Nyheter

Den svenska specialistexamen i Neurologi 2019 kommer att äga rum i Uppsala 3-4 juni.

Den 15-19 oktober anordnas SK-kursen ”Medfödda metabola sjukdomar hos vuxna” av Mikael Oscarson och Martin Engvall på Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm. Medfödda metabola sjukdomar är en grupp ovanliga tillstånd där korrekt och snabb diagnos och behandling ofta är livsavgörande. Sjukdomarna diagnostiseras oftast i barndomen, men med dagens behandlingsmetoder överlever allt fler […]

Anslag till neurologisk forskning Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas ett belopp om 150 000 kr under 2018. Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på 1) Myasthenia Gravis 2) Parkinsons sjukdom 3) Alzheimers sjukdom. Företräde ges åt nya projekt med ännu begränsade resurser; lönekostnader täcks inte. Ansökan […]

I februari 2018 träffades lärare från samtliga utbildningsorter i Sverige i Örebro och uppdaterade det core curriculum som tidigare tagits fram för läkarutbildningarna på grundutbildningarna. Efter mycket arbete och diskussion kom man gemensamt fram till ett nytt dokument, som också bytt namn från core curriculum till: ”NATIONELLA LÄRANDEMÅL I NEUROLOGI – Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt […]

neurologforeningen

Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne Svenska Neurologföreningen utlyser härmed det nyligen instiftade ”SNFs forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne”. Stipendiet kan sökas av alla medlemmar i Svenska Neurologföreningen för kliniskt baserad neurologisk forskning med tydlig patientnytta. Ansökan sker genom att skicka in ansökningsformuläret (se SNFs hemsida) till vetenskaplig sekreterare i SNF senast den 31 […]