neurologforeningen

Cerebrovaskulär sjukdom är den vanligaste orsaken till epilepsi och de båda tillstånden påverkar ofta medicinsk handläggning. Den 20-22 februari ordnas konferensen Seizures and stroke i Göteborg. Konferensen vänder sig till bland andra läkare inom neurologi, internmedicin eller geriatrik. Internationella toppföreläsare kommer att ge råd om praktisk handläggning, de senaste forskningsrönen kommer att presenteras och det finns gott om utrymme för egna frågor. För de ST-läkare som önskar finns möjlighet att lägga till två extra dagar samma vecka för att på så sätt få en kurs som täcker delmålet epilepsi (LIPUS-godkänd kurs). Läs mer och registrera dig på www.seizuresandstroke.com.

neurologforeningen

The Lancet Summit: Inflammation and Immunity in Disorders of the Brain and Mind

Dates: November 15-17, 2018
Location: NH Collection Barcelona Tower, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain
Website: www.thelancetsummit.com
Hashtag: #thelancetsummit
Secretariat: Ashok Aravindakshan

Email: a.aravindakshan@elsevier.com

The Lancet Summit: Inflammation and Immunity in Disorders of the Brain and Mind will take place

November 15-17, 2018 in Barcelona, Spain.

Organised by The Lancet Neurology and The Lancet Psychiatry, this landmark conference will bring together neurologists and psychiatrists to discuss recent, ongoing, and future research in the developing field of neuroimmunological disease. Coverage includes recent research findings regarding mechanisms of disease, and the translation of this knowledge into treatment, diagnosis, and the prevention of neurological and psychiatric disorders.

The event will have a translational focus, starting with the basic science of immunology and the brain, and then moving into the roles these systems play in neuropsychiatric health and disease, and ending with a clinically-focused debate on screening and treatment.

The programme includes 24 high-level invited speakers supplemented by a large poster session.

For full details visit: www.thelancetsummit.com Follow #thelancetsummit

neurologforeningen

Name of Congress: ASNA 2019
Date: 20 to 22 September 2019
Destination: Yangon, Myanmar
Website: www.asna2019myanmar.com
Contact: secretariat@asna2019myanmar

Hej,

Härmed vill vi från styrelsen i Svenska neurologföreningen bjuda in medlemmarna till ett extra årsmöte med anledning av att SNFs nyvalde kassör avgick omedelbart efter tillträdet i maj 2018. Således behöver det extra årsmötet tillsätta en ny kassör. Valberedningen har föreslagit en ny skattmästare (Katrin Roos) som har tackat ja till uppdraget. Datumet för årsmötet är kl. 12 den 15 augusti 2018.

Shala Ghaderi Berntsson
Ordförande

Mikael Jerndal
Facklig sekreterare

Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare

 

World Brain Day 2018

wfneurology.org

The topic of this years’ World Brain Day (WBD) on July 22 is CLEAN AIR FOR HEALTHY BRAIN

http://neurologforeningen.org

Dear Swedish Neurological Society,

On behalf of the 11th World Stroke Congress (WSC 2018), I would like to inform you that the Late Breaking Abstract Submission is now open. This year the abstract submitters have a variety of options to present their work. Top abstracts may qualify for a plenary lecture. The deadline for submission is August 15th. Share this opportunity with your members so that they can submit their research on time and get valuable exposure at this prominent stroke event.

It would be great if you could post the message below on your website, through email or newsletter to your members or via social media:

The World Stroke Congress 2018’s late-breaking abstract submission is now open. Don’t miss this last opportunity to be part of this year’s program! Share your work now, and get valuable feedback from colleagues and leaders in the field, opportunities for collaborations and ideas for future research. Review the topics and the guidelines, and submit your abstract today.

The deadline for submission is August 15. Find all the information here.

Please let me know if you need any additional information or materials.

Thank you for your contribution to the fight against stroke!

Sincerely,
Yuliana Angelova
WSC 2018 Marketing Coordinator

BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

18-månadersanalysen av BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade statistiskt signifikanta och dosberoende effekter med minskad klinisk försämring och minskad amyloid-beta inlagring i hjärnan.

Detta är den första studien i sen klinisk fas som påvisar en potentiell sjukdomsmodifierande effekt på såväl klinisk funktion som inlagring av amyloid-beta i hjärnan.

Den svenska specialistexamen i Neurologi 2019 kommer att äga rum i Uppsala 3-4 juni.