SNF Styrelseinternat 2017

Nu har vi haft styrelseinternat i två dagar på Bergendal i Sollentuna. Intensivt och kreativt arbete med fokus på att stärka neurologin i landet!

neurologforeningen

EAN i Göteborg 2021/2022 ?

neurologforeningen

Nationellt narkolepsimöte 20/10

neurologforeningen